Имате прашање? Едноставно јавете ни се +389 2 329 09 77
SDH

Кога јасноста на трансмисијата е критична и безгрешната комуникација суштинска, SDH Leased Lines услугите (SDH изнајмени линии) се вистинската опција.Напредниот дизајн на мрежите na градските јадра и населените места кои гравитираат кон нив може да обезбеди извонредна сигурност и обновување на услугите во милисекунди и широка покриеност. Заедно со други понуди на услуги на СофтНЕТ, може да Ви помогне да ги задоволите Вашите комуникациски потреби.

© Copyright 1996-2020, СофтНЕТ сите права се задржани
Проектирање и изведба Kabi d.o.o.